ДЕЛОВЕН АСИСТЕНТ

Кроациа Осигурување - Живот
 • Post date 17/05/2019

Пазарот за животно осигурување во Македонија официјално започнува да се развива во 2005 година со основање на првата компанија за осигурување на живот во земјава Кроациа Осигурување – Живот АД Скопје. Компанија која низ годините се издвои себе си како ЛИДЕР на пазарот за животно осигурување,  компанија која за македонските граѓани претставува синоним за сигурност и квалитет благодарение на своите вработени и грижата за клиентите.

Во име на својот клиент, Декра ја огласува позицијата:

 • Деловен асистент

 

Опис на работно место

 • Водење на архивата на друштвото како и познавање на норми за канцелариско работење и Закон за архивска работа;
 • Ги закажува состаноците на Главниот Извршен Директор;
 • Обработува текстови за потребите во рамките на Кабинетот на Главниот Извршен Директор;
 • Прием и испраќање на поштата на Друштвото;
 • Преглед, бележење и разнесување на поштата во организационите делови на Друштвото;
 • Одговара на повици на телефонска централа;
 • Води грижа за потребите на Друштвото од оптимални залихи на канцелариски и други материјали и врши навремено информирање на надлежните за преземање активности за набавка на истите;
 • Води грижа за основните средства на Друштвото и за тековното одржување на деловниот простор и инсталациите во истиот;
 • Работи и работни задачи делегирани од Главниот Извршен Директор;
 • Други работи и работни задачи на работно место на кое лицето не е распоредено, ако за тоа добие налог од непосредниот раководител.

Потребни квалификации

 • ССС или ВСС;
 • Познавање на архивско работење;
 • Одлично познавање на MS Office;
 • Познавање на англиски јазик.

Дополнителни информации

Сите заинтересирани кандидати своите професионални биографии можат да ги достават на следнава е-маил адреса: rabota@dekra.mk, најдоцна до 27.05.2019 год. со назнака на позицијата за која аплицирате.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

 

 

Job Detail
 • Location: Skopje, Macedonia
 • Expires on: 27.05.2019
 • Email for application: rabota@dekra.mk
 • Industry: Insurance
 • Employment Type:
  Full-time indefinite period
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.