Работник во производство

Фруктал Мак А.Д. Скопје
 • Post date 31/01/2019
Company Description

 Фруктал Мак а.д. Скопје- фабрика за преработка на овошје и производство на квалитетни овошните сокови, нектари и пијалоци изработени без конзерванси, отвара можност за вработување. За нивните потреби, Декра ја огласува следната позиција:

 • Работник во производство
Job Description
 • Врши работи во производство во смени, према неделен распоред на различни машини за преработка на овошје и производство на различни машини за преработка на овошје и производство на сокови: припрема, цедење, филтирирање, пастеризација, концентирање;
 • Се грижи за хигиената на работното место и личната хигиена;
 • Се придржува кон барањата за добра производна пракса и добра хигиенска;
 • Врши и други работи по налог на сметководителот и раководителот на производство и контрола на квалитет.
Qualifications
 • Минимум завршено средно образование- машинска електро, хемиска или прехрамбена насока;
 • Пожелно претходно работно искуство во прехрамбена индустрија.
Professional Knowledge and Skills
 • Организираност и одговорност кон доверените работни задачи;
 • Одговорно следење на компаниските правила и процедури;
 • Посветеност, лојалност и ориентираност кон остварување резултати.
Additional Information

Клиентот нуди можност за континуирани обуки и тренинг, како и можност за работа на машини со различни автоматизации.

Кандидатите своите професионални биографии можат да ги испратат на: rabota@dekra.mk
Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 03/03/2019

Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените критериуми, ќе бидат повикани на интервју.
Сите пристигнати биографии, ќе се третираат со максимална доверливост.

Job Detail
 • Location: Skopje, Macedonia
 • Expires on: 03.03.2019
 • Email for application: rabota@dekra.mk
 • Industry: Production / Manufacturing
 • Employment Type:
  Full-time indefinite period
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.