РАБОТНИК ВО РЕСТОРАН

DEKRA
 • Post date 06/03/2020

ДЕКРА за потребите за клиент од Хрватска ја објавува позицијата:

 • РАБОТНИК ВО РЕСТОРАН

ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО:

 • Се грижи за уредно послужување на гостите со топли и свежи производи во пријателска атмосфера и пријатен и чист амбиент во ресторанот;
 • Уредно и примерно да се однесува (чиста и средена униформа, отворен и пријателски настап кон гостите и останатите работници);
 • Константно ги користи 3К принципите- Координација, Кооперација и Комуникација во тимската работа;
 • Работа во кујна- во прирема на сите видови печени и пржени производи, млечни напитоци и сладоледи, топли и ладни пијалоци, салати, гарнири и сосови, ја одржува кујната чиста, вклучувајќи ја и опремата за припрема на храна, филтрира масло;
 • Работа на каса- земање на нарачки и следење на шесте чекори на послужување, користи сугестивна продажба;
 • Работи во просторот за гости- го чисти подот и скалите, ги чисти и одржува тоалетите, терасата и околината на ресторанот(ресторанските знаци, канти за отпадоци, паркингот);
 • Се грижи за потребите и барањата на гостите делувајќи според политиката на компанијата;
 • Работи на линијата за автомобили (drive линија) на послужување на гостите;
 • Работи на примарното чистење на опремата и алатите во ресторанот (скара, фритеза, тостер, чистење на филтри);
 • Работи на контрола на производство- се грижи сите производи да се достапни, топли и свежи, во секое време;
 • Работи во магацинскиот простор на ресторанот- се грижи магацинот да е среден, чист и уредно снабден, ги дополнува суровините и останатите додатоци по потреба, ги следи упатствата за правилниот начин на хигиенско одржување;
 • Сите гореспоменати обвррски ги извршува следејки ги оперативните процедури регулирани од страна на системот на компанијата наречен “check листа“, односно листа со прецизни насоки и регулативи за работа на поединечните станици во ресторанот;
 • Ги врши останатите задачи дадени од страна на Тренерот на персоналот, Swing Менаџерот, Асистентот и Управителот на ресторанот.

ОБЕЗБЕДЕНО:

 • Сместување за целиот период на вработување;
 • Платена повратна карта во најповолна варијанта за работодавачот од местото на живеење во Македонија до местото на работа;
 • Обезбеден еден оброк дневно во ресторанот-местото на работа;
 • Платен санитерен преглед;
 • Платен лекарски преглед;
 • Обезбедена униформа;
 • Платена месечна карта за локален, градски превоз.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЈА:

 • Организирана работа 7/24;
 • Работа во смени кои се менуваат и подразбираат и ноќна смена;
 • Задолжително бричење, долга коса прибрана под капа, во репче;
 • Не се дозволени долги нокти, лак, вештатчки нокти;
 • Не е дозволено носење накит;
 • Во работата со храна постои можност за контакт со свинско месо;
 • Не е обезбедено место за практикување на верски обичаи;
 • Обезбеден дневен одмор;
 • Обезбеден неделен одмор.

Доколку сте заинтересирани за отворената работна позиција, своите професионални биографии можете да ги испратите на: rabota@dekra.mk, со назнака за позицијата за која аплицирате.

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 31.03.2020
Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените критериуми, ќе бидат повикани на интервју.
Сите пристигнати биографии, ќе се третираат со максимална доверливост.

Job Detail
 • Expires on: 31.03.2020
 • Industry: Hospitality and Tourism
 • Employment Type:
  Casual work
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.