Техничар за жичани машини

Теламон
 • Post date 03/04/2019
Company Description

Нашиот клиент ТЕЛАМОН, една од најголемите приватни компании во Индијана за производство на кабелски сетови за пасивни системи за безбедност од автомобилската индустрија, со 9 локации во САД, Кина и Мексико, неодамна отвори фабрика  и во Скопје, Инџиково, како  една од најповолните локации за индустриско производство, се со цел да обезбеди услуги, висок квалитет и навремена испорака за своите потрошувачи. Во име на својот клиент, Декра ја огласува следната позиција:

 • Техничар за жичани машини

 

Job Description
 • Ги врши сите поправки и ја одржува машината во исправна состојба за да може да се обезбеди нејзино правилно функционирање;
 • Навремено извршување на сите рутински проверки и одржувања;
 • Вршење на сите корективни поправки;
 • Идентификација на било кој резервен дел потребен за одржување на системот во добра состојба;
 • Идентификација и употреба на било каков алат потребен за процесот на одржување;
 • Правилно решавање на проблеми во однос на утврдените грешки на машината.
Qualifications
 • Диплома за завршено средно образование или нејзин еквивалент;
 • Претходно искуство во автомобилска индустрија ќе се смета за предност;
 • Основни компјутерски вештини ќе се сметаат за предност.
Professional Knowledge and Skills
 • Основни математички вештини;
 • Основни вештини за читање и пишување;
 • Основни познавања од електрониката;
 • Основни логички познавања на PLC и вештини;
 • Основни познавања од областа на пневматиците;
 • Основни машински познавања за процесот на кримпување.
Additional Information

* ПОЛИТИКА НА ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

ТЕЛАМОН е посветен на политиката за еднаквост, разноликост и инклузија.
Се водиме по начелото луѓето да не се дискриминираат по било којa основa, како возраст, посебни потреби, етничка припадност, пол, религија или сексуална ориентација.
Ги охрабруваме припадниците на сите општествени групи да аплицираат соодветно на барањата на позициите.
 

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите професионални биографии можат да ги проследат на: job@dekra.mk со назнака на позицијата за која аплицираат.

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 17/04/2019.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.

Job Detail
 • Location: Skopje, Macedonia
 • Expires on: 17.04.2019
 • Email for application: job@dekra.mk
 • Industry: Production / Manufacturing
 • Employment Type:
  Full-time indefinite period
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.