ВИСИНЦИ; ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРИ; ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛИ

DEKRA
 • Објавено на: 27/09/2018

Електролукс Табаков и синови ООД е бугарска компанија, со седиште во град Пловдив која е основана во 2003 година и работи во сферата на инженеринг, дизајн и инсталирање на електрични системи и инсталации. Во моментот во компанијата работат околу 420 луѓе. Електролукс Табаков и синови ООД одржува објекти на НЕК (Национална електрична компанија), ESO, EVN, ЧЕЗ и многу други.

Во врска со очекуваните обеми на работа, компанијата има потреба од работници во Пловдив за следните позиции :

1. ВИСИНЦИ
Ел. Монтажери за изградба и поддршка на воздушни електропроводни линии од 110 kV до 400 kV

Задолженија:
– Изградба на електропроводи со напон од 110 kV до 400 kV:
– Изградба на челичнорешеткасти столбови на заштрафена конструкција;
– Извлекување на проводници и громобрански кабли со машини.

Барања :
– Искуство со слични објекти;
– Диплома за средно специјално образование со електротехничка насока или завршен курс со таква насока;
– Минимум 1 година работен стаж по таа специјалност.

Услови :
– Компанијата ќе издава работни визи за работа на територијата на Бугарија и здравствено осигурување;
– Работодавецот ги превзема трошоците за ноќевање во Бугарија и гориво за превоз од и до Македонија;
– Слободните и работните денови ќе бидата предвидени така да работниците можат да се враќаат неколку денови во месецот дома;

*Дневницата се движи од 40 до 65 Евра (нето) во зависност од искуството и техничкото знаење на кандидатите.

 

2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАРИ

Задолженија :
– Извлекување на кабелни мрежи и монтажа на кабелни скари;
– Монтажа на метални и бетонски столбови;
– Монтажа и поврзување на табли и касети;
– Монтажа и правење на кабелни спојки;
– Извлекување на усукани проводници;
– Монтажа и демонтажа на ел. Уреди 220V – 20kV;
– Покаблување и монтажа на светлечки тела во индустриски објекти;
– Изградба на улично и парково осветлување;
– Изградба на фотоволтажни централи.

Барања:
– Искуство на работа на височини;
– Искуство во изградба на објекти во индустриски претпријатија и општествени згради;
– Диплома за средно специјално образование електротехничка насока или завршен курс со таква насока;
– Минимум 1 година работен стаж по таа област;
– Работа во системот на ЕVN Македонија е предност.

Услови :
– Компанијата ќе издава работни визи за работа на територијата на Бугарија и здравствено осигурување;
– Работодавецот ги превзема трошоците за ноќевање во Бугарија и гориво за превоз од и до Македонија;
– Слободните и работните денови ќе бидата предвидени така да работниците можат да се враќаат неколку денови во месецот дома;

*Дневницата се движи од 20 до 30 Евра (нето) во зависност од искуството и техничкото знаење на кандидатите.

 

3. ТЕХНИЧКИ РАКОВОДИТЕЛИ
Задолженија:
– Го организираат извршувањето на работите за време на комплетното градење на објектот;
– Го прати точното извршување на техничкиот проект;
– Се задолжува со техника и материјали, потребни за објектите;
– Раководи со работни групи од 5-10 луѓе и се грижи за запазување на здравствените услови и безбедноста при работа на луѓето;
– Комуникација со доверители и партнери

Барања :
– Искуство со раководење на екипи;
– Искуство во изградба на објекти во индустриски претпријатија и општествени згради;
– Диплома за средно специјално образование електротехничка насока или завршен курс со таква насока;
– Минимум 1 година работен стаж по таа област;
– Работа во системот на ЕVN Македонија е предност.

Услови :
– Компанијата ќе издава работни визи за работа на територијата на Бугарија и здравствено осигурување;
– Работодавецот ги превзема трошоците за ноќевање во Бугарија и гориво за превоз од и до Македонија;
– Слободните и работните денови ќе бидата предвидени така да работниците можат да се враќаат неколку денови во месецот дома;

*Месечната нето плата се движи од 1000 до 1500 Евра  во зависност од искуството и техничкото знаење на кандидатите.

 

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите професионални биографии можат да ги проследат на: work@dekra.mk со назнака на позицијата за која аплицираат.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.

Детали за огласот
 • Место: Бугарија
 • Истекува на: 31.10.2018
 • Емаил за апликација: work@dekra.mk
 • Индустрија: Машинство и електротехника, Проекти/Развој/Систем и Контрола на квалитет
 • Вид на вработување:
  Полно работно време на неопределено
  Полно работно време на определено
  Сезонска работа
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.