ГЛАВЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

DEKRA
 • Post date 13/05/2022

Во име на нашиот клиент, Караџи Турс Балкан ДОО, тур-оператор и транспорт на патници, кој постои 10 години, ДЕКРА ја огласува следната позиција:

       ГЛАВЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО:

 • Комплетно водење на сметководственото работење и контрола на истото
 • Комуникација со финансиски и државни институции
 • Плаќање на налози
 • Управување со готовински текови
 • Срамнување на картички со коминтенти
 • Следење на наплативоста на побарувачката
 • Изготвување на компензации и цесии
 • Контрола на конта
 • Контрола на пресметка на плати
 • Изработување на ДДВ пријави
 • Изработување и поднесувања на КИПО,КВС,ВСС и слично
 • Подготовка и поднесување на завршни сметки
 • Изработка на извештаи за статистика
 • Водење на ревизија

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • ВСС (Економски факултет)
 • Уверение за сметководител/Овластен сметководител
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Познавање на Microsoft Office
 • Работно искуство во областа на сметководството

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ:

 • Одлично познавање на сметководствените стандарди и принципи, вклучувајќи ги и меѓународните сметководствени стандарди прифатени во Република Северна Македонија
 • Одлично познавање на даночната регулатива
 • Способност за организирање, контролирање и бодење на тимот за сметководство
 • Одлични комуникациски и меѓучовечки односи
 • Способност за размислување однапред и предвидување на потребите пред да настанат
 • Способност за одржување дискреција при справување со доверливи или осетливи работи

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови,  своите професионални биографии можат да ги проследат на: rabota.arbeit.mk@dekra.com со назнака на позицијата за која аплицираат.

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 30/05/2022.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.

*Со испраќањето на Вашата кратка биографија и писмо за мотивација, Согласни сте Вашите лични податоци да бидат обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на ДЕКРА Арбеит Македонија и истите да бидат зачувани во дата базата на ДЕКРА.

Напомена: Кандидатите можат во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивната кратка биографија преку испраќање на известување на електронската пошта: rabota.arbeit.mk@dekra.com

Job Detail
 • Location: Skopje, Macedonia
 • Expires on: 30.05.2022
 • Industry: Accounting
 • Employment Type:
  Full-time definite period
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.