Унапредувач на продажба

DEKRA
 • Post date 06/11/2020

Во име на својот клиент- иновативна и динамична осигурително-финансиска групација на Балканот која се одликува со експертиза, одговорност, сигурност и професионалност кон клиентите, вработените и  акционерите, ДЕКРА ја огласува отворената позиција:

 • Унапредувач на продажба

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО:

 • Контактирање на потенцијални клиенти;
 • Спроведување на оперативни планови за продажба;
 • Создавање на портфолио од корпоративни клиенти и комуникација со нив;
 • Презентација на финансиските услуги.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Работно искуство од минимум 2 години во областа;
 • Високо Образование;
 • Познавање на MS Office пакет;
 • Поседување на Б возачка дозвола;

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ:

 • Одлични комуникациски, презенетациски и преговарачки вештини;
 • Способност за градење на професионален и долготраен однос со клиенти;
 • Ориентираност кон тимска работа;
 • Комуникативност и енергичност.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ:

Клиентот нуди можност за континуирано учење и професионално надоградување.

Доколку сте заинтересирани за отворената работна позиција, своите професионални биографии можете да ги испратите на: rabota@dekra.mk.

Крајниот рок за аплицирање е : 23/11/2020

Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови ќе бидат повикани на интервју.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

*Со испраќањето на Вашата кратка биографија и писмо за мотивација, Согласни сте Вашите лични податоци да бидат обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на ДЕКРА Арбеит Македонија и истите да бидат зачувани во дата базата на ДЕКРА.

Напомена: Кандидатите можат во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивната кратка биографија преку испраќање на известување на електронската пошта: rabota@dekra.mk

Job Detail
 • Location: Macedonia
 • Expires on: 23.11.2020
 • Email for application: rabota@dekra.mk
 • Industry: Insurance, Finance
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.