Даночен консултант

DEKRA
 • Објавено на: 28/04/2023

Во име на нашиот клиент  Grant Thornton Consulting DOO, дел од групацијата Grant Thornton International Limited, една од водечките организации во светот која обезбедува ревизорски, даночни и советодавни услуги, ДЕКРА ја огласува позицијата:

Даночен консултант

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО:

 • Учество во изготвување на даночни мислења, анализи и студии;
 • Учество во проверка и контрола на ДДВ, данок на добивка, задржан данок и персонален данок;
 • Учество во изготвување на студии за трансферни цени;
 • Учество во изготвување на даночни длабински анализи;
 • Следење, истражување, анализа на даночните закони;
 • Комуникација со релевантни државни институции.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ:

 • ВСС (Економски факултет);
 • 2-3 години работно искуство;
 • Одлично говорење и пишување на деловен англиски јазик;
 • Познавање на даночна и сметководствена регулатива;
 • Одлично познавање на Microsoft Office и развиени компјутерски вештини.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ:

 • Одлични комуникациски и меѓучовечки односи;
 • Способност за одржување дискреција при справувањето со доверливи информации;
 • Самодоверба и способност за работа по своја иницијатива и со ограничен надзор;
 • Мотивација за напредување и развој во кариерата.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови своите професионални  биографии можат да ги испратат на:rabota.arbeit.mk@dekra.com.

Ќе бидат контактирани само оние кандидати кои ќе влезат во потесен избор.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

*Со испраќањето на Вашата кратка биографија и писмо за мотивација, Согласни сте Вашите лични податоци да бидат обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на ДЕКРА Арбеит Македонија и истите да бидат зачувани во дата базата на ДЕКРА.
Напомена: Кандидатите можат во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивната кратка биографија преку испраќање на известување на електронската пошта: 
rabota.arbeit.mk@dekra.com

Детали за огласот
 • Место: Скопје, Македонија
 • Истекува на: 28.05.2023
 • Вид на вработување:
  Полно работно време на неопределено
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.