ИТ Систем Администратор

DEKRA
 • Објавено на: 27/03/2024

Во име на нашиот клиент  Grant Thornton Consulting DOO, дел од групацијата Grant Thornton International Limited, една од водечките организации во светот која обезбедува ревизорски, даночни и советодавни услуги, ДЕКРА ја огласува позицијата:

 • ИТ Систем Администратор

 ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

 • Инсталација и одржување на компјутерски мрежи и компјутерска опрема;
 • Администрирање и одржување на системи за надгледување и мониторинг;
 • Обезбедување aнтивирусна заштита и backup алатки и процедури;
 • Одржување на Microsoft Active Directory, администрација на корисници, полиси и привилегии;
 • Имплементација и мониторирање на безбедносни IT на безбедносни IT политики согласно интерните процедури;
 • Водење грижа за ИТ инфраструктурата на компанијата;
 • Работана проекти со дефинирани рокови и ресурси;
 • Комуникација и коoрдинација на надворешни соработници;
 • Обезбедување техничка поддршка на внатрешни корисници;
 • Комуникација со глобалниот тим во спроведување на ИТ стратегија.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Познавање и управување со мрежни технологии;
 • Microsoft Active Directory, Storage Area Networks, VMware, VCentar, MS Azure Security Products;
 • MS Windows Server, MS SQL Server, MS Office;
 • Антивирусна заштита, Firewall, Backup алатки и процедури;
 • Одржување на Microsoft 365;
 • Владеење на деловен англиски јазик, усно и писмено;
 • 5 години искуство во облaста на администрирањето и одржувањето на ИТ системи.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Одлични комуникациски и меѓучовечки односи;
 • Вештини за управување со стрес;
 • Демонстрирање на цврста работна етика;
 • Способност за филтрирање информации и проценка на  приоритети;
 • Способност за размислување однапред и предвидување на потребите пред да настанат;
 • Способност за одржување дискреција при справувањето со доверливи или чувствителни работи;
 • Самодоверба и способност за работа по своја иницијатива и со ограничен надзор.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови своите професионални  биографии можат да ги испратат на rabota.arbeit.mk@dekra.com.

Ќе бидат контактирани само оние кандидати кои ќе влезат во потесен избор.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

*Со испраќањето на Вашата кратка биографија и писмо за мотивација, Согласни сте Вашите лични податоци да бидат обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на ДЕКРА Арбеит Македонија и истите да бидат зачувани во дата базата на ДЕКРА.
Напомена: Кандидатите можат во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивната кратка биографија преку испраќање на известување на електронската пошта: rabota.arbeit.mk@dekra.com

Детали за огласот
 • Место: Македонија
 • Истекува на: 16.05.2024
 • Емаил за апликација: rabota.arbeit.mk@dekra.com
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.