Оператор на машина за печатење ( флексо и бакро техника) во Хрватска

DEKRA
 • Објавено на: 13/01/2022

Во име на својот клиент, еден од водечките производители на флексибилна амбалажа во Хрватска, ДЕКРА ја објавува позицијата:

 • Оператор на машина за печатење ( флексо и бакро техника) во Хрватска

ОПИС НА РАБОТНИ ЗАДАЧИ

 • Подготовка и одржување на работното место пред и по печатењето;
 • Проверка на техничката исправност на машината;
 • Сетирање на машината согласно работниот налог;
 • Реализирање на печатење на различни техники;
 • Контрола на квалитет во согласност со стандардите и нормативите;
 • Самостојна работа со спектрометар и дензитометар.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Работно искуство во областа;
 • Познавање на различни типови на хартии и картони, нивна спецификација, грамажа и формати;
 • Разликување на различни облици на печатарски форми и процес на нивна изработка;
 • Идентификација на различни типови на грешки при печатењето.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Прецизност и ориентираност кон детали;
 • Мотивираност и подготвеност за живеење во странство;
 • Способност за тимска работа.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Работното време е во смени ( 06:00-14:00, 14:00-22:00, 22:00-06:00). Сметувањето е обезбедено од страна на клиентот.

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови,  своите професионални биографии можат да ги проследат на: rabota@dekra.mk .

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 27/01/2022.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.

*Со испраќањето на Вашата кратка биографија и писмо за мотивација, Согласни сте Вашите лични податоци да бидат обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на ДЕКРА Арбеит Македонија и истите да бидат зачувани во дата базата на ДЕКРА.
Напомена: Кандидатите можат во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивната кратка биографија преку испраќање на известување на електронската пошта: rabota@dekra.mk

Детали за огласот
 • Место: Хрватска
 • Истекува на: 27.01.2022
 • Емаил за апликација: rabota@dekra.mk
 • Вид на вработување:
  Полно работно време на неопределено
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.