Овластен Сметководител

DEKRA
 • Објавено на: 23/02/2021

Во име на својот клиент, извозно оренитирана компанија со долгогодишна традиција во производство, ДЕКРА ја објавува позицијата:

 • Овластен Сметководител

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

 • Комплетно водење на сметководственото работење и контрола на истото;
 • Контрола на книжење на финансиската и материјална документација;
 • Изготвување на завршни годишни сметки;
 • Пресметка на ДДВ и данок на добивка;
 • Разновидни сеопфатни сметководствени активности во согласност со сметководствените стандарди и принципи, како и со сите релавантни законски и регулативни прописи;
 • Подготовка на финансиски извештаи;
 • Уредно водење на документацијата во согласност со имплементираните стандарди за квалитет во компанијата;
 • Комуникација со сите релевантни државни институции.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Диплома за завршен Економски факултет;
 • Поседување на лиценца за овластен сметководител;
 • Предходно работно искуство од 3 години;
 • Познавање на англиски јазик;
 • Поседување на возачка дозвола Б категорија;
 • Одлично познавање и работа со Excel.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Одлични организациски и комуникациски способности;
 • Способност за работа под притисок и кратки рокови;
 • Способност за тимска и индивидуална работа;
 • Систематичен пристап кон работењето, ориентација кон детали;
 • Иницијативност, посветеност, амбициозност;
 • Подготвеност за работа во динамична работна атмосфера.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Доколку сте заинтересирани за отворената работна позиција, своите професионални биографии можете да ги испратите на: rabota@dekra.mk

Крајниот рок за аплицирање е : 09/03/2021

Само кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови ќе бидат повикани на интервју.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

*Со испраќањето на Вашата кратка биографија и писмо за мотивација, Согласни сте Вашите лични податоци да бидат обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на ДЕКРА Арбеит Македонија и истите да бидат зачувани во дата базата на ДЕКРА. Напомена: Кандидатите можат во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивната кратка биографија преку испраќање на известување на електронската пошта: rabota@dekra.mk

 

Детали за огласот
 • Место: Скопје, Македонија
 • Истекува на: 09.03.2021
 • Емаил за апликација: rabota@dekra.mk
 • Индустрија: Производство
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.