Проект Менаџер (Повеќе Извршители)

Бетон АД Скопје
 • Објавено на: 24/07/2020

Опис на компанијата:

Друштвото за Градежништво БЕТОН – Акционерско Друштво – Скопје е градежна компанија основана во 1947 година. Современа, високо технолошки опремена градежна компанија, подготвена да се носи со сите предизвици на модерната архитектура и на современите градежни оперативни зафати. Во име на својот клиент, ДЕКРА ја објавува позицијата:

 • Проект Менаџер (Повеќе Извршители)

Опис на работното место:

 • Организација на тековни работни активности на вработените техничари и изведувачите за превентивно и корективно одржување, градба на нови објекти;
 • Посета на инфраструктурни објекти во разни фази на градба;
 • Следење на техничката документација и објектите во градба, редовно пополнување на тековните податоци неопходни за следење на градбата, изработка на спецификации и сета потребна техничка документација во текот на реализација на проектот согласно важечките закони;
 • Подготвување на техничко економски понуди, вклучително и истражување на пазарот на материјали, изведувачи;
 • Подготвување на на набавки на потребен градежен материјал;
 • Раководење на проект и тековни работни контакти со клиентите, надзорниот инженер, изведувачите и вработените за време на реализација на проектот;
 • Комуникации и соработка со одговорни лица од институциите на државата;
 • Изработка на предмер пресметки за тендерски постапки во областа на градежништво во нискоградба и високоградба;
 • Во согласност со градежната и проектна документација врши соодветни пресметки и калкулации;
 • Дефинира описи, количини и технички нормативи кои што ги проследува до изведувачите;
 • Ги следи движењата на пазарот на градежни материјали и суровини;
 • Комуницира со изведувачите и градежните компании за време на градежните фази од проектот;
 • Работи во рамки на буџетот и зададените временски рамки.

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование- Градежен Факултет;
 • Минимум 5 годишно работно искуство во областа;
 • Одлично познавање на намески софтвер поврзан со градежништво;
 • Познавање на важечка законска регулатива за МК како и познавање на стандарди за проектирање;
 • Поседување на овластување (лиценца А или Б) за изработка на проектна документација од областа на градежништво(проектирање) ќе се смета за голема предност.

Професионални знаења и способности:

 • Одлични аналитички, комуникациски и организаторски способности;
 • Динамичност, ефективност, флексибилност и адаптибилност;
 • Посветеност, мотивираност, иницијативност;
 • Решавање на проблеми.

Останати информации:

Работните задачи ќе се извршуваат со полно работно време од 8 (осум) часа, од понеделник до петок, со работно време од 07:30-15:30 часот.

Местото на извршување на работата е во зависност од самите проекти, променливи локации.

Друштвото го задржува правото да не изврши избор доколку не се пријават соодветни кандидати.

Потребните документи-мотивационо писмо, професионална биографија, диплома за завршено образование, овластувања, потврди, препораки да се достават на мејлот: vrabotuvanje@beton.com.mk.

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 24.08.2020.

 

 

Детали за огласот
 • Место: Скопје, Македонија
 • Истекува на: 24.08.2020
 • Емаил за апликација: vrabotuvanje@beton.com.mk
 • Индустрија: Архитектура, градежништво, геодезија
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.