СМЕТКОВОДИТЕЛ

Био Медика
 • Објавено на: 14/01/2021

Во име на својот клиент Био Медика, компанија која се занимава со продажба на медицински потрошен материјал и опрема за операциони сали, ДЕКРА ја објавува позицијата:

 • Сметоководител

ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО

 • Комплетно водење и контрола на сметководственото работење;
 • Контрола на книжење на финансиската и материјална документација;
 • Книжење на сметководствена документација, влезни (услуги, материјали, основни средства), излезни фактури,изводи, увози (калкулации за увоз), ДДВ;
 • Изготвување на финансиски неделни и месечни извештаи;
 • Ги врши сите подготвителни работи во врска со годишната сметка;
 • Врши контрола на сите влезни и излезни документи согласно законската регулатива како и сметководствените политики на фирмата и нивна сметководствена обработка;
 • Комуникација со сите релевантни државни институции.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

 • Диплома за завршен Економски факултет;
 • Уверение за овластен сметководител;
 • Минимум 2 години работно искуство;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Одлично познавање на MS Office пакет;
 • Познавање на Collab сметководствен програм, ќе се смета за предност.

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

 • Ориентираност кон рокови и способност за извршување на повеќе активности истовремено;
 • Добри аналитички способности, прецизност, уредност и одговорност;
 • Мотивирана и стабилна личност;
 • Флексибилност за индивидуална и тимска работа.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови,  своите професионални биографии можат да ги проследат на: rabota@dekra.mk .

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 02/02/2021.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.

*Со испраќањето на Вашата кратка биографија и писмо за мотивација, Согласни сте Вашите лични податоци да бидат обработени за потребите на регрутација и селекција од страна на ДЕКРА Арбеит Македонија и истите да бидат зачувани во дата базата на ДЕКРА.
Напомена: Кандидатите можат во секое време да ја повлечат согласноста за обработка на нивната кратка биографија преку испраќање на известување на електронската пошта: rabota@dekra.mk

Детали за огласот
 • Место: Македонија
 • Истекува на: 02.02.2021
 • Емаил за апликација: rabota@dekra.mk
 • Индустрија: Медицина, фармација, ветерина
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.