Контакт

  • ул. Црвена Вода бр.7/1,
    1000 Скопје
    Република Македонија

  • Тел. 02/ 32 30 952

  • Емаил: info@dekra.mk
                office@dekra.mk

  • Веб страна: www.dekra.mk

Контакт форма

 Ако наведените информации не ви помогнат, ве молиме употребете го формуларот подоле.

ИМЕ (задолжително)

Емаил (задолжително)

Предмет

Порака