Транзиционирање “OUTPLACEMENT”

DEKRA принципи

- Нашите консултантски услуги се прилагодени на Вашиот бизнис.
- Покриваме широк спектар на услуги од областа на човечките ресурси согласно Вашите потреби.
- Применуваме сеопфатен и иновативен пристап.Негуваме долготрајно партнерство и поддршка.