Истражување на плати и бенефиции

Истражувањето на плати и бенефиции е стандарден метод за откривање колку другите компании плаќаат за специфични работни места или класи на работа.

Во комбинација со останати алатки кои ги користиме, истражувањето на плати и бенефиции обезбедува корисни информации за привлекување, поддршка и задржување на вработените во контекст на организацискиот план и исто така, ги поставува нивоата на компензација во компанијата.

Резултатите од истражувањето даваат увид во платите и бенефициите во рамките на Вашата област или индустрија, вклучувајќи корисни информации за споредба на плати и бенефиции.

Истражувањето го спроведуваме со бројни работодавачи, со дел да ги детерминираме нивоата на плати и бенефиции за специфични категории на работа, и истражувањето се спроведува или по сектор, регион и/или по класификација на работа.

DEKRA принципи

  • Обезбедуваме информации кои се во служба на потребите на клиентот.

  • Гарантираме доверливост на информациите и добиените податоци.

  • Негуваме професионална одговорност кон нашите клиенти.

  • Резултатите од истражувањето ги споделуваме навремено и ја гарантираме валидноста на истите.