Огласување на работни места

Одлична можност Вашиот оглас за работа да привлече потенцијални кандидати за работното место.

Вашиот оглас за работа ќе биде споделен преку DEKRA Newsletter со нашата база на кандидати

 • Еднократно поставување на оглас за работа.
  Позиционирање на оглас за работа во DEKRA огласи.
  Подготовка на оглас за работно место со лого на компанијата.
  Можност за прикачување на оригинален оглас.
  Можност за поставување на линк од огласот за работа до Вашата веб страна.
  Видливост на оглас 1 месец.

  2.460МКД *во цената не е вклучен ДДВ

 • Поставување на 10 огласи во текот на 1 година од моментот на поставување на првиот оглас за работа.
  Позиционирање на оглас за работа во DEKRA огласи.
  Подготовка на оглас за работно место со лого на компанијата.
  Можност за прикачување на оригинален оглас.
  Можност за поставување на линк од огласот за работа до Вашата веб страна.
  Видливост на оглас 1 месец

  18.450МКД *во цената не е вклучен ДДВ

 • Неограничено поставување на огласи за работа во текот на 1 година од моментот на поставување на првиот оглас за работа.
  Позиционирање на оглас за работа во DEKRA огласи.
  Подготовка на оглас за работно место со лого на компанијата.
  Можност за прикачување на оригинален оглас.
  Можност за поставување на линк од огласот за работа до Вашата веб страна.
  Видливост на оглас 1 месец

  30.750МКД *во цената не е вклучен ДДВ

 

Со цел пронаоѓање на кандидати кои најдобро ги пресретнуваат Вашите потреби, како и потребните квалификации за работното место, DEKRA Ви ја нуди можноста за регрутација и селекција на кандидати.

Во нашиот процес на регрутација и селекција применуваме докажани методолошки практики, користејќи сеопфатен пристап кој вклучува:

 • Проверка на кратки биографии и креирање на потесна листа на кандидати.
 • Иницијален разговор со кандидатите за позицијата, компанијата, нивната компетентност за работната позиција, заинтересираност.
 • Психометриско тестирање кое го поддржува процесот на селекција преку тестирање на личните карактеристики и интелектуалната способност на кандидатите.
 • Бихејвиорално интервју со проверка на компетенции и вештини потребни за работното место, мотивација, вредности, работно сценарио/случај, проследено со проверка на професионалното искуство на кандидатот.
 • Проверка на препораки.

За повеќе информации во врска со регрутација и селекција, Ве молиме контактирајте не на contact@dekra.mk или +389 2 32 30 952.