Посредување при вработување

DEKRA принципи

  • Применуваме индивидуален пристап со цел да обезбедиме решенија за Вашите потреби за квалификувани професионалци.

  • Ви овозможуваме сеопфатна и интензивна поддршка од нашиот HR тим.

  • Применуваме докажана методологија при регрутација и селекција на професионалци.

  • Фокусирани сме на долготрајно вработување на кандидатите.