Привремено вработување

Привремено вработување – Агенциска работа

Привремено вработување – Агенциска работа – е концепт со кој DEKRA како работодавач го ОТСТАПУВА работникот на КЛИЕНТОТ.

  • DEKRA и КЛИЕНТОТ потпишуваат Договор за соработка, додека DEKRA и работникот потпишуваат Договор за работа.

dekra-slika.fw

 

DEKRA принципи

  • Обезбедуваме брзи и флексибилни решенија за регрутирање и вработување на работници.

  • Работиме согласно законските регулативи.

  • Ги покриваме Вашите бизнис пикови, сезонска работа и замена на постојано вработени.

  • Заштедуваме на трошоци.