Развој на човечки ресурси

Компаниите имаат постојана потреба да создаваат услови кои ќе им овозможат на вработените развој на своите лични и организациски вештини, знаења и способности, бидејќи човечкиот капитал игра клучна улога во креирање и одржување на организации со врвни остварувања.

DEKRA принципи

  • Нашите консултантски услуги се прилагодени на Вашиот бизнис.

  • Покриваме широк спектар на услуги од областа на човечките ресурси согласно Вашите потреби.

  • Применуваме сеопфатен и иновативен пристап.

  • Негуваме долготрајно партнерство и поддршка.