Центар за проценка

Центар за проценка

Центарот за проценка е дизајниран да ја евалуира компетентноста на кандидатите за одредено работно место преку примена на различни вежби и задачи, со цел да се тестираат вештините кои не секогаш може да се проверат преку спроведување на традицинално интервју за работа.

Подлабокото познавање на потенцијалот на вработените помага во оптимизација на човечкиот капитал во организацијата.

За таа цел, користиме различни техники и методи:


Нашите услуги вклучуваат:

  • Психолошка проценка / Профилирање
  • Проценка на компетенции
  • Проценка на лидерски вештини
  • CEO евалуации

DEKRA принципи

  • Нашите консултантски услуги се прилагодени на Вашиот бизнис.

  • Покриваме широк спектар на услуги од областа на човечките ресурси согласно Вашите потреби.

  • Применуваме сеопфатен и иновативен пристап.

  • Негуваме долготрајно партнерство и поддршка.