Прилагодени тренинг програми

Обуките се состојат од планирани програми и модули дизајнирани да ја подобрат перформансата на индивидуално, групно и организациско ниво. DEKRA програмите за обука на вработените се прилагодени на специфичните потреби на клиентот и нашите методи се од интерактивен и мултимедијален карактер, базирани на искуствено учење, со цел развивање на нови вештини за личен и организациски развој.

Обуките се дизајнирани да бидат интерактивни, вклучувајќи вежби, прашалници, примери, игри на улоги и сл., кои се соодветни и сродни на учесниците.

  • Обучувачите користат аудио-визуелен пристап и индивидуални и тимски базирани вежби.

DEKRA принципи

  • Нашите консултантски услуги се прилагодени на Вашиот бизнис.

  • Покриваме широк спектар на услуги од областа на човечките ресурси согласно Вашите потреби.

  • Применуваме сеопфатен и иновативен пристап.

  • Негуваме долготрајно партнерство и поддршка.