Задржување вработени

Способноста на компаниите да ги привлечат, мотивираат и задржат вработените, е клучна компонента во развивање на одржлива конкуретна предност. Трендовите на работната сила посочуваат дека вработените може да не останат во истата компанија во текот на целата своја кариера.

Токму поради оваа причина, компаниите денес мора да поседуваат силни механизми за задржување на своите вработени.

Креираме прилагодени стратегии за задржување на вработените кои ги пресретнуваат специфичните барања на нашите клиенти и кои гарантираат дека токму “високиот потенцијал” и клучните вработени ќе останат во компанијата и ќе продолжат да бидат продуктивни членови на истата.

DEKRA принципи

  • Нашите консултантски услуги се прилагодени на Вашиот бизнис.

  • Покриваме широк спектар на услуги од областа на човечките ресурси согласно Вашите потреби.

  • Применуваме сеопфатен и иновативен пристап.

  • Негуваме долготрајно партнерство и поддршка.