Задржување на вработени

DEKRA принципи

- Нашите консултантски услуги се прилагодени на Вашиот бизнис.
- Покриваме широк спектар на услуги од областа на човечките ресурси согласно Вашите потреби.
- Применуваме сеопфатен и иновативен пристап.Негуваме   долготрајно партнерство и поддршка.