Сетер

Telamon
 • Post date 09/02/2019
Company Description

Наш клиент е ТЕЛАМОН, компанија за производство на кабелски сетови за пасивни системи за безбедност од автомобилската индустрија, со локација во Инџиково,Скопје. Во име на својот клиент, Декра ја огласува следната позиција:

 •  Сетер
Job Description

Да ги спроведува сите активности поврзани со одржување и системот за одржување, со цел оптимизација на капацитетот на машината.

 • Навремено извршување на сите превентивни рутини за одржување;
 • Извршување на сите доделени корективни активности за одржување;
 • Идентификување на резервни делови потребни за одржување;
 • Способност за употреба на алат, потребен за извршување активности поврзани со одржување;
 • Добро разработен процес за решавање на проблеми  на машини.
Qualifications
 • Завршено средно училиште (или еквивалентна диплома);
 • Основни компјутерски вештини се предност;
 • Основно познавање на електротехника;
 • Осново познавање за пневматика;
 • Основно механичко познавање на процесот на кримпирање;
 • Искуство со Komax кримп машините;
 • Искуство со Апликатори за кримпирање;
 • Искуство со сетирање и работа со КОМАКС кримп машини. (или Schleuniger, Schaefer…);
 • Искуство со сетирање и работа со Апликатори за Кримп машини (Tyco, Mecal, Schaefer, Hanke…).
Additional Information

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови,  своите професионални биографии можат да ги проследат на: job@dekra.mk со назнака на позицијата за која аплицираат.

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до: 20/02/2019.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.

Job Detail
 • Location: Skopje, Macedonia
 • Expires on: 20.02.2019
 • Email for application: job@dekra.mk
 • Industry: Production / Manufacturing
 • Employment Type:
  Full-time indefinite period
 • Мапа

Shortlist Never pay anyone for job application test or interview.