Советување во областа на работните односи и пазар на труд

DEKRA континуирано ги следи променливите услови во законските регулативи, трендовите и движењата на работната сила, со цел да ги поддржи компаниите во областа на работните односи и пазарот на труд.

DEKRA принципи

  • Обезбедуваме информации кои се во служба на потребите на клиентот.

  • Гарантираме доверливост на информациите и добиените податоци.

  • Негуваме професионална одговорност кон нашите клиенти.

  • Резултатите од истражувањето ги споделуваме навремено и ја гарантираме валидноста на истите.