Подучување “COACHING”

DEKRA применува креативен и кооперативен пристап со цел развивање на решенија кои се интегрирани во бизнис стратегиите. Преку користење на низа алатки, DEKRA ги проценува потребите на организацијата, вклучувајќи ги силните и слабите страни на секој од вработените.

  • Целта на оваа услуга е поддршка на растот и развојот на компаниите, зголемување на продуктивноста и профитабилноста, како и негување и развој на меѓучовечките односи, стиловите на раководење и однесувањето на вработените.

DEKRA принципи

  • Нашите консултантски услуги се прилагодени на Вашиот бизнис.

  • Покриваме широк спектар на услуги од областа на човечките ресурси согласно Вашите потреби.

  • Применуваме сеопфатен и иновативен пристап.

  • Негуваме долготрајно партнерство и поддршка.