Директно барање “HEADHUNTING”

Директното барање вклучува селекција на високо квалификуван персонал со специфични вештини и професионално искуство.

  • Базата на кандидати, како и професионалната мрежа на DEKRA, ни овозможуваат да ги лоцираме и привлечеме високо квалификуваните професионалци со искуство и вештини соодветни на потребите на клиентот.

DEKRA принципи

  • Применуваме индивидуален пристап со цел да обезбедиме решенија за Вашите потреби за квалификувани професионалци.

  • Ви овозможуваме сеопфатна и интензивна поддршка од нашиот HR тим.

  • Применуваме докажана методологија при регрутација и селекција на професионалци.

  • Фокусирани сме на долготрајно вработување на кандидатите.